Voor al uw loonwerk, grondwerk,
graafwerk voor grote en kleine klussen,
slootonderhoud en gladheidsbestrijding.
Tilbrugstraat 8
9432 TV Zuidveld

Nieuws

23-7-2018


VERKOCHT

Te Koop: Biologisch rogge- en haverstro met Skalverklaring. 

 Info: 06-51371981


-----------------------------------------------------------------------------------

6-7-2018

Prachtige New Holland T7.315 geleverd aan Prenger

Afgelopen week leverden wij deze prachtige New Holland T7.315 met fronthef en PTO af aan Prenger Agrarische Dienstverlening uit Zuidveld. Wij wensen ze heel veel succes met deze mooie trekker!

https://www.kort.nl/nieuws/prachtige-new-holland-t7315-geleverd-aan-prenger

http://www.prenger-zuidveld.nl/actueel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controle schouwsloten uitgesteld

Gepubliceerd op 26 oktober 2017

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert dit jaar het onderhoud van de schouwsloten in het noordelijk deel van zijn werkgebied niet zoals gebruikelijk in de maand november, maar in december. Reden hiervoor is dat door de natte weersomstandigheden in september en begin oktober de bereikbaarheid van de percelen niet optimaal was.

Verschil in beleid

Er wordt alleen geschouwd in het noordelijk deel van het werkgebied van het waterschap. Hierbij gaat het om Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Dit heeft te maken met verschillend beleid van de waterschappen waaruit Drents Overijsselse Delta in 2016 is ontstaan.

In het gebied van het voormalig waterschap Reest en Wieden werd jaarlijks geschouwd. Het voormalig waterschap Groot Salland besloot enkele jaren geleden geen schouw meer te houden op schouwsloten. De onderhoudsplicht is wel blijven bestaan. Hierbij is besloten voor een systeem waarbij onregelmatigheden en klachten worden gemeld bij het waterschap in plaats van een fysieke schouw.

‘Tot het moment dat door het waterschapsbestuur uniform nieuw beleid voor de schouw is vastgesteld, geldt dit oude beleid’ geeft dagelijks bestuurslid van het waterschap Hans Pereboom aan. ‘We verwachten dat het nieuwe beleid vanaf 2018 van kracht wordt.’

Schone sloten en duikers

Schone sloten zijn belangrijk voor een goede wateraanvoer en -afvoer om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De eigenaren van percelen grenzend aan schouwsloten zijn verplicht om deze te onderhouden.

Dit onderhoud bestaat uit:

-  het talud en de bodem van de schouwsloten maaien;

-  de bodem uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers;

-  de duikers in de schouwsloten goed schoonmaken, zodat er een vrije doorstroming plaatsvindt.

https://www.wdodelta.nl/actueel/persberichten/@23195/controle/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-9-2017: Afgeleverd door De Vries Mechanisatie B.V. 2 nieuwe wagens Kaweco Radium 50S----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Juli 2017: Afgeleverd door Zonna B.V. nieuwe mestwagen Strautmann VS 2005------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-3-2017

In het vakblad "de Loonwerker" stond onlangs een bedrijfsreportage over ons bedrijf. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


27-1-2017

Komend seizoen staan wij weer voor u klaar met een nieuwe Kverneland ploeg. Gisteren afgeleverd door MCV Valtermond-Assen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-12-2016

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017.

Paul, Marion, Rick, Mark en medewerkers Prenger Agrarische Dienstverlening.

--------------------------------------------------------------------------------------------

25-2-2016

Deze week is de Vervaet afgeleverd.

Deze machine is uitgerust met een Vredo zodebemester en bouwlandinjecteur. En voorzien van GPS.

                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------

8-1-2016

Geen hercontrole op het schoonmaken van de schouwsloten

Gepubliceerd op 8 januari 2016

Vanwege de natte omstandigheden is de herschouw in het afgelopen najaar in het voormalig gebied van waterschap Reest en Wieden uitgesteld naar 11 januari. Door de aanhoudende slechte weersomstandigheden heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta besloten de herschouw niet uit te voeren. Tijdens de herschouw worden normaal gesproken de gebreken, die zijn geconstateerd bij de schouw van 16, 17 en 18 november 2015, nogmaals gecontroleerd op het schoonmaken. Door de natte periode in het afgelopen najaar en de winterse weersomstandigheden is de situatie om de sloten schoon te maken nagenoeg ongewijzigd en hier en daar verslechterd.

In de tussenliggende periode is er door veel aangeschreven ingelanden wel geprobeerd de schouwsloten schoon te krijgen. Door de slechte terreingesteldheid van de landerijen is dit op veel percelen nog niet gelukt. Hiervoor heeft het waterschap begrip. Het waterschap doet wel een dringend beroep op de slooteigenaren om de sloten alsnog schoon te maken, wanneer dit weer mogelijk is. De onderhoudsplicht vervalt dus niet.

Wateroverlast

Inwoners die wateroverlast hebben, omdat onderhoud aan de schouwsloten niet is uitgevoerd, kunnen dit melden bij het waterschap. In die gevallen zal het waterschap in overleg met de onderhoudsplichtige nagaan of het onderhoud in alle redelijkheid kan worden uitgevoerd.

http://www.wdodelta.nl/@18503/hercontrole/?reload=true


-----------------------------------------------------------------------------------------------

22-12-2015

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2016!
Paul, Marion en medewerkers Prenger Agrarische Dienstverlening.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

19-12-2015

Het slotenseizoen is nog niet afgelopen. Door de late oogst zijn we later dan andere jaren van start gegaan en door de hoeveelheid neerslag de afgelopen maanden zijn veel percelen nog niet berijdbaar. De herschouw is inmiddels uitgesteld naar 11 januari.
We zijn nog dagelijks bezig en hopen op betere weersomstandigheden om alsnog de klus te klaren.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

24-10-2015

Om onder natte omstandigheden de silagewagens van het land te krijgen heeft AT Las- en Montageservice een duwbok voor ons gemaakt.

Deze duwbok tilt de silagewagen van achteren op, waardoor er meer druk op de wielen van de duwtrekker komt.


--------------------------------------------------------------------------------------------

29-6-2015

Vandaag afgeleverd door Jan Veenhuis: Nieuwe zanddumper (15 ton)


---------------------------------------------------------------------------------------------

8-4-2015

Ons machine park is uitgebreid met een Amazone 6 rijige maiszaaier. Geleverd door de Vries Mechanisatie.

Deze machine is geschikt voor toediening van kunstmest en microgranulaat.

De New Holland TSA 100 die voor de maiszaaier staat hebben we voorzien van dubbellucht op rijafstand, zodat er niet gezaaid wordt in het rijspoor.

Tevens leverde Kort Mechanisatie deze week een New Holland T 7030.

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-9-2014

Na een volledige revisie van onze bodemfrees heeft de frees meer capaciteit en is het resultaat verbeterd.

Een filmpje van de frees is te vinden op deze website bij "film".

http://www.prenger-zuidveld.nl/film

-------------------------------------------------------------------------------------------

29-8-2014

Mest mag langer worden uitgereden

Nieuwsbericht | 29-08-2014

Vanwege de natte weersomstandigheden mogen boeren enkele weken langer mest uitrijden op akkers en weilanden. De periode wordt met twee weken verlengd tot en met 15 september 2014. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu hebben dat op 29 augustus 2014 besloten.

Als boeren mest uitrijden op akkerbouwland dan moet er vervolgens wel een groenbemester worden ingezaaid. Het gaat om gewassen, die makkelijk stikstof opnemen, zoals lupine of winterrogge. Door de inzaai als voorwaarde te stellen, wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen. Een groenbemester is niet verplicht als er in het najaar nog bloembollen geplant worden.

Het uitrijden van mest is toegestaan van de vroege lente tot de late zomer. Reden hiervoor is dat voedingsstoffen uit mest alleen tijdens het groeiseizoen en als er gewas op het land staat door dit gewas kunnen worden opgenomen.

De periode voor mest uitrijden loopt normaal tot en met 31 augustus. Die periode wordt nu met twee weken verlengd. Door natte weersomstandigheden lukt het niet om vóór 1 september op alle akkers en weilanden mest uit te rijden.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/nieuws/2014/08/29/mest-mag-langer-worden-uitgereden.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

24-4-2014

Zonna Beilen heeft deze week de Triple-maaier bij ons afgeleverd.


 


---------------------------------------------------------------------------------------------

24-3-2014

Onlangs is deze combinatie afgeleverd:

New Holland T 7040 door Kort Mechanisatie

Kaweco Thorium 45 door De Vries Mechanisatie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

13-2-2014

De Vries Mechanisatie heeft de hakselaar bij ons afgeleverd.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

28-01-2014

Wij zijn trots u te melden dat onze geheel vernieuwde website vandaag online is gegaan. Wij hopen dat u eens de tijd wilt nemen om rond te kijken op de site. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Met ingang van 2014 breiden wij onze werkzaamheden uit met:

* grasmaaien
* inkuilen - hakselen
                 - opraapsnijwagen
* maiszaaien
* maishakselen
* zodebemesten
* bouwlandinjecteren

Ook met onze overige diensten staan wij graag weer voor u klaar in het nieuwe jaar.